Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ВИПС ФОР КИДС
177134760
20170323014
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев, №26, ет. 8

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
22907
711

Цели

Общата цел на Сдружението е подпомагане на деца в Централна и Източна Европа, както следва: Подпомагане на деца и юноши в неравностойно положение /социално, материално, физическо или ментално/ на територията на Централна и Източна Европа; Развиване на благотворителни инициативи в подкрепа на нуждаещи се деца и юноши; Развиване, подпомагане и реализиране на благотворителни инициативи и дейности в подкрепа на деца и юноши в сферата на образованието, спорта, здравеопазването, културата.

Средства

Осигурява и предоставя средства на центрове за настаняване на деца; Разработва програми за обучение на деца и юноши, включително за такива, извън системата на образованието; Организира спортни занимания, лагери и програми за спортни дейности от всякакъв вид: Предоставя /събира и доставя/ средства за бедстващи деца в резултат на природни и други бедствия; Организира образователни семинари, арт ателиета: Предоставя средства чрез дарителски инициативи; Извършва издателска дейност, приходите от която ще бъдат използвани за определените от сдружението цели.

Предмет на дейност

Подпомагане по всякакъв начин, чрез средствата на сдружението живота на деца и юноши в Централна и Източна Европа Разработване и реализиране на програми, мероприятия и инициативи самостоятелно или в съдружие с други организации с цел постигане на целите Сдружението. Извършва издателска, благотворителна дейност и дейност по популяризиране на целите на Сдружението. Допълнителна стопанска дейност: издателска дейност: организиране на събития; производство и покупко-продажба на стоки на аукциони с благотворителна цел.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТАНЧЕВА 09.01.2017 09.01.2022
ЙОХАНЕС ЩИДЛ МЛАДШИ 09.01.2017 09.01.2022
ЙОХАНЕС ЩИДЛ СТАРШИ 09.01.2017 09.01.2022

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...