Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
831344929
20100803019
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ул."Патриарх Евтимий" 10, ет. 2
9526266; 9523503

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
729
6315

Цели

Да предлага независима икономическа оценка на стопанската политика и на програми и проекти, провеждани от държавни и частни организации, да предоставя възможности за натрупване на икономически анализи, образовани и опит, да предлага алтернативни, основани на пазарната икономика подходи към решения на проблемите, които срещат национални и местни организации, институции и компании в процеса на приватизация, създаване и развдитие на финансови институции и пазари, включително развитието на стабилна фискална,, парична, истопанска политика,да подпомага промяната на схемите на стопанско поведение, да създава международно признат център за икономически експертизи, изследвания, анализи и оценки.

Средства

Провежда  теоретични и приложни изследвания, изготвя и разпространява стопански предвиждания, предоставя експертни оценки на заинтересовани организации и институции, провежда семинари, конференции и курсове- лекции по общи и конкретни въпроси на пазарната икономика, събира и съхранява икономическа информация и  база- данни, разпространява и обменя икономическа информация и знания и публикува материали, разпространявщи ценностите на пазарното стопанстнво, създава мрежа от контакти със сродни български, чуждестранни и международни институти.

Управителен орган

Съвет на фондацията

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
БОРЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 18.05.2016 18.05.2019
ГЕОРГИ ИВАНОВ САРАКОСТОВ 06.07.2011 06.07.2016
КЕНЕТ МАЙКЪЛ ЛЕФКОВИЦ 06.10.2009 06.10.2012
АНДРЕЙ КИРИЛОВ ЕВТИМОВ 06.10.2009 06.10.2012
ЛЕВОН КАРЕШЕН ХАМПАРЦУМЯН 06.10.2009 06.10.2012
КРАСЕН СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ 06.10.2009 06.10.2012

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...