Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ВРЕДНИ НАВИЦИ
176936227
20151030023
Сдружение
обл. София-град, общ. Столична, София
ул.Иларион Драгостинов, №119А

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
21880
613

Цели

Организиране на семинари и др. с цел запознаване обществото с вредни навици, подпомагане на обществото да се интегрират лица с асоциално поведение и зависимости, да развива образованието и културата, да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, да подпомага на социалната интеграция и личностната реализация, да подпомага зависими в представителството им пред административни органи.

Средства

Изготвя, осъществява и обезпечава програми за развитието на програми за зависими; организира и провежда вътрешни и международни спортни състезания; подпомага и насърчава всички форми за практикуване на спорт за укрепване здравето и
дееспособността; разработва методически указания и програми, спортни календари, нагледни рекламни материали за дейността си; стимулира изграждането и стопанисването на спортни обекти и съоръжения; организира семинари и всякакви културни мероприятия.

Предмет на дейност

Организиране и провеждане на семинари, срещи, дискусии, спортни събития и др. с превантивна цел срещу всякакви вредни навици. Организиране на състезания и шоу турнири.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
МОМЧИЛ ВЕНЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ 30.09.2015 30.09.2020
ВИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА 30.09.2015 30.09.2020
СИЛВЕСТЪР ПЕТРОВ САВКОВ 30.09.2015 30.09.2020

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...