Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ-2010-РУСЕ
176010133
20120201013
Сдружение
обл. Русе, общ. Русе, Русе
ул. "Фердинанд", №3, ет. 1

Данни за съдебна регистрация

Русенски окръжен съд
1458
51

Цели

Да насочва и координира дейността на Клуба по издигане равнището на спортното майсторство в областта на футбола; да създава условия и за други форми за участие на населението на клубно ниво;Реализацията на горните цели се осъществява чрез:  привличане на обществеността;  насърчаване на творческата активност и самоинициативата на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители;  подготовка на висококвалифицирани специалисти. Клубът ще се застъпва и ще отстоява пред обществени,държавни органи и трети лица интересите на членове на Клуба,треньорите, специалистите,деятелите, ръководителите и любителите на футбола. Ще защитава и отстоява човешките и гражданските им права и свободи от каквито и да са посегателства и ограничения. Клубът ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество  и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения за постигане на общите цели.Ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на футбола за изучаване и използване на постиженията им.

Средства

Клубът се изгражда на принципите на : равенство и взаимно уважение между членовете:състезатели, треньори, деятели, съдии и любители без оглед на раса, религия и партийна принадлежност; право на глас на всеки член , участие в управлението на Клуба,както и право да бъде информиран за дейността му; отчетност; участие в състезания, организирани от БФС и ФК.

Предмет на дейност

 организира и подпомага практикуването на футбола на клубно ниво; организира школи,тренировъчна и спортно-развлекателна дейност; организира и администрира спортни състезания; изгражда и стопанисва спортни обекти; подготвя състезатели и може да ги реализира в по-горни групи, спазвайки всички нормативни документи на БФС и ЗФВС; осигурява и друга дейност, свързана с развитието на футбола.

Управителен орган

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ОГНЯН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ 09.06.2016 09.06.2021
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕНКОВ 09.06.2016 09.06.2021
ИВАЙЛО РУМЕНОВ ПЕТКОВ 09.06.2016 09.06.2021
ИВАН ПЕТРОВ ГРИГОРОВ 09.06.2016 09.06.2021
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ 09.06.2016 09.06.2021

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...