Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ
176647201
20140414002
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. Тинтява, №15-17, ет. 2

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
20672
877

Цели

Разработка , стопанисване, споделяне и разпространение на учебно  съдържание за обучение на софтуерни  инженери и специалисти в областта на информационните технологии с използването на публични лицензии; предоставяне на безплатно образование и професионална квалификация за софтуерни  инженери и специалисти в областта на информационните технологии; провеждане  на курсове, семинари, конференции и обучения с практическа насоченост в областта на компютърните науки, софтуерните технологии и информационните технологии; развитие на отворено образование и култура на споделяне и сътрудничество; подпомагане развитието и усъвършенстването на сектора на информационните технологии, иновациите и високите технологии

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ИВАН СТОЯНОВ НЕНКОВ 28.06.2017 28.06.2022
ХРИСТО ДИМИТРОВ ТЕНЧЕВ 28.06.2017 28.06.2022
СВЕТЛИН ИВАНОВ НАКОВ 28.06.2017 28.06.2022

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...