Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

МАЙКИ ЗА ДОНОРСТВО
176694553
20141013006
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
ж.к." Младост4", бл. 483, вх. 2, ет. 8, ап.24

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
20928
363

Цели

Информиране на обществото,организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорство на репродуктивен материал - донорство на яйцеклетки донорство на сперма; подкрепа за донори, рецепиенти и пациенти,
включително оказване на подкрепа - емоционална и финансова на донори, рецепиенти и пациенти, както и на двойки, които се възползват от донорски материал, подкрепа на медицински заведения, включително заведения за болнична и доболнична помощ, както и на всякакви други здравни институции и организации, включително оказване на финансова подкрепа; Популяризиране на
донорството на репродуктивен материал; Разширяване на познанията на българите за видовете донорство на генетичен материал, асистираната репродукция и новостите в лечението на безплодието; Съблюдаване и защита на правата на донорите на репродуктивен материал: Съблюдаване на спазването на етичните и законови правила и норми на донорството на репродуктивен материал в Република България.

Предмет на дейност

Участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве; координиране, консултиране и контакт с
репродуктивни специалисти и други организации относно донорството на репродуктивен материал; защита правата на донорите, разясняване на правата на донорите, информиране. съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството: участие при изготвяне на правната рамка на донорството; съблюдаване спазване правата на донорите и спазване на медицинските стандарти. Спазване на законовите и етични норми при асистираната репродукция и донорството на генетичен материал. Участие в дискусии и съблюдаване на законовите и етичните норми при замразяване на яйцеклетки, сперма, ембриони; участие в проекти за законодателни и изменения, включително етични правила и норми.
/

Управителен орган

Председател

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
МАРИЕЛА ********* ВЕЛИКОВА 22.05.2014 22.05.2019

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...