Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СОЛИДАРНОСТ И ПОДКРЕПА
175458913
20080324021
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
бул. "Васил Левски", №91, ет. 3, ап.7
тел: 02/ 480 91 83

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
14404
20639

Цели

Съдейства за общественото и социално-икономическо развитие на Република България, чрез постигане на консенсус за ефективна политика и партньорства в реализираното на съвместни инициативи между местни, регионални и централна власт и техните граждански партньори(НПО, делови и бизнес среди); участва в създаването на регионални и местни стратегии за цялостно и секторно развитие на икономика, здравеопазване, образование, култура; подпомагане на българските общности с хуманитарна дейност и други етнически общности; спорт, туризъм в региона, както и търсене на възможности за тяхното реализиране чрез създаването на местни и регионални структури, форуми и фондове за обществено развитие; подпомага развитието на малки и средни предприятия /мсп/ в региона чрез предоставяне на финансова и техническа помощ за стартиране и укрепване на бизнес инициативи посредством използване на програми за микрокредит, консултации, и обучение; стимулира всички инициативи за осигуряване на необходимата информация на местни и регионални власти и други потребители посредством подходящи програми, форуми, издания, информационни технологии и иновации; създава благоприятна среда за евроинтеграция и дискусия по въпросите на етнолераптността; подобрява и контролира условията за съхраняването на културно-историческото и духовно наследство; съдейства за подобряване екологията и опазване на околната среда.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ 30.01.2008 30.01.2013
ХРИСТО МЛАДЕНОВ МАРИНОВ 30.01.2008 30.01.2013
МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ 30.01.2008 30.01.2013

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...