Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Партида на юридическо лице

СОЛИДАРНОСТ И ПОДКРЕПА
175458913
20080324021
Фондация
обл. София-град, общ. Столична, София
бул. "Васил Левски", №91, ет. 3, ап.7
тел: 02/ 480 91 83

Данни за съдебна регистрация

Софийски градски съд
14404
20639

Цели

Съдейства за общественото и социално-икономическо развитие на Република България, чрез постигане на консенсус за ефективна политика и партньорства в реализираното на съвместни инициативи между местни, регионални и централна власт и техните граждански партньори(НПО, делови и бизнес среди); участва в създаването на регионални и местни стратегии за цялостно и секторно развитие на икономика, здравеопазване, образование, култура; подпомагане на българските общности с хуманитарна дейност и други етнически общности; спорт, туризъм в региона, както и търсене на възможности за тяхното реализиране чрез създаването на местни и регионални структури, форуми и фондове за обществено развитие; подпомага развитието на малки и средни предприятия /мсп/ в региона чрез предоставяне на финансова и техническа помощ за стартиране и укрепване на бизнес инициативи посредством използване на програми за микрокредит, консултации, и обучение; стимулира всички инициативи за осигуряване на необходимата информация на местни и регионални власти и други потребители посредством подходящи програми, форуми, издания, информационни технологии и иновации; създава благоприятна среда за евроинтеграция и дискусия по въпросите на етнолераптността; подобрява и контролира условията за съхраняването на културно-историческото и духовно наследство; съдейства за подобряване екологията и опазване на околната среда.

Управителен орган

Управителен съвет

Членове

Име Начало на мандата Край на мандата
ВАЛЕРИ ********* ЖАБЛЯНОВ 30.01.2008 30.01.2013
ХРИСТО ********* МАРИНОВ 30.01.2008 30.01.2013
МЛАДЕН ********* ИВАНОВ 30.01.2008 30.01.2013

Клонове

няма

Моля, изчакайте ...