Министерство на правосъдието

Портал за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Контакти

Адрес за кореспонденция и място на подаване на документите

1040 София, ул."Славянска" 1 Министерство на правосъдието за ЦРЮЛНЦ Работно време – всеки ден от 9,00 до 17,00 (за граждани)

Телефон

02 92 37 301 02 92 37 345 от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., всеки ден

Адрес за справки и консултации

1040 София, ул. "Аксаков" 5 вторник от 10 до 12 ч. и четвъртък от 14 до 16 ч.

Уеб страница

https://mjs.bg/

Моля, изчакайте ...